Život v Bradavicích
Zdarma
Online hra ze světa Harryho Pottera postavená na hře Ultima Online
Život v Bradavicích
Blok vršek
Hlavní menu
 
Úvod
Novinky
Galerie
Soubory
Status servru
Kontakty

Fórum
Blok spodek

Blok vršek
letní prázdniny
Blok spodek

Blok vršek
Bradavice
 
Učební plán
Pamětní síň
Rozvržení roku
Rozvrh hodin
Harmonogram dne
Seznam studentů
Profesorský sbor
Blok spodek

ICQ podpora

Registrace

krok 1 z 4    

   Dostáváte se k druhé ochutnávce hry ŽvB v podobě její betaverze. Můžete u nás zakusit život jedenáctiletého kouzelníka, či čarodějky v rámci jeho studia na Škole čar a kouzel v Bradavicích. Postavu, kterou si zvolíte nebude možné již později změnit a proto při vyplňování přihlášky postupujte s rozvahou. Když Vás bude hra bavit, bude možné hrát za tuto postavu i několik let.

   V tomto textu Vás budu krátce informovat o úskalích, které může betaverze skýtat. Než přihlášku vyplníte, uvědomte si, že čekání na nejbližší nový herní školní rok (a tedy vstup Vaší postavy do hry) může trvat i čtyři měsíce. Dále počítejte s tím, že hra postupuje každý den i když vy každý den hrát nemusíte. Účast ve hře je bezplatná a dobrovolná. Herní čas je 3 a půl hodiny denně - od 18:00 do 21:30. Před vyplněním přihlášky zvažte, zdali je herní čas pro Vás přijatelný. Protože se stále jedná o nedokončenou testovací verzi, mějte na vědomí, že testování může být kdykoli přerušeno, nebo ukončeno, a že na herní postavu či její vybavení nemáte žádný vymahatelný nárok. Také předpokládejte možné nutné zásahy do běhu hry z důvodů chyb ve zdrojovém kódu nebo například kapacitě a možnostem serveru. Zvažte prosím, zdali místo v naší hře skutečně využijete, jestli naše hra je právě to, co hledáte, neboť samotným podáním přihlášky vytěžujete naše zdroje.

    Od Vás očekáváme aktivní spolupráci na rozvoji hry a oznamování nalezených chyb. Zneužívání chyb a chování, které kazí hru ostatním hráčům, může vyústit ke smazání Vašeho herního účtu a to i bez předchozího varování.

   Realizační tým se zavazuje nezvýhodňovat žádné hráče nad rámec jejich role, nezneužívat systémové příkazy během hraní s hráči a respektovat soukromí herních postav (nezneužívat své postavení).

   Počítejte s tím, že pro hraní hry bude zapotřebí stáhnout si do počítače zhruba 800 Mb dat, jejichž instalace není uživatelsky nejpřívětivější.

   Každý hráč má nárok jenom na jednu postavu ve hře, tedy jednu založenou registraci. Výjimka je možná jen po udělení povolení od vedení projektu, nebo požádání správce registrací.

Registrace je platná do konce zařazovacího období uvedeného roku, pro který se registrujete, nebo do smazání vytvořené postavy z jakéhokoliv důvodu. Přesné datum naleznete v novinkách na stránkach zvb.cz. Registrace, jež nebyly potvrzeny do konce tohoto období budou vymazány.

Při výběru jmen nepoužívejte jména z knih ani odjinud (jiné díla, slavné postavy, autoři knih a jiné), také není povoleno vytvářet postavy, jež jsou potomky postav z knih (potomky zakladatelů Bradavic, Harryho Pottera, Bathildy Bagshot,...).

Podmínky registrace
Všeobecné:
 1. Server je provozován na emulátoru RunUO 2.0.
 2. Veškerá data uložená na serveru jsou majetkem vedoucího projektu (dále jen provozovatel).
 3. Služba je poskytována zdarma a její provozovatel ani provozovatel serveru, na kterém služba běží, nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé jejím využíváním, případně její nedostupností.
 4. Neposkytujeme žádné záruky ohledně chodu služby. Služba může být kdykoliv bez předešlého varování pozastavena nebo zcela ukončena.
 5. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za vaši případnou morální či psychickou újmu na zdraví. Proto, je-li Vám méně jak 18 let, vyžádejte si souhlas rodičů.
 6. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla serveru.
 7. Nadále se uživatel zavazuje k Role-playing hře, při které nebude znepříjemňovat ostatním hru.
Registrace:

  Každý má právo zaslat registraci, kromě Jacka Lee Jordana (a všech jeho pseudonymů). Provozovatel si však vyhrazuje právo registraci odmítnout, a to i bez udání důvodu. Při porušení podmínek registrace či pravidel serveru může být vaše postava smazána, avšak až po předchozím varování, ale bez nároku na náhradu.

  Jméno v registraci musí splňovat zadané standardy jména a to:

 1. jméno by mělo být anglické (ve výjimečných případech je možné jméno cizokrajné s výjimkou jmen slovenských a českých, jež budou automaticky nahrazeny jménem anglickým)
 2. jméno postavy by mělo být složené ze jména a příjmení (postava může mít jedno či několik středních jmen, které ale do přihlášky neuvádějte)
 3. jméno postavy nesmí být jménem (nebo složením dvou jmen) postav z knih (o Harry, Potterovi ani jiných), rovněž se nesmí používat jména slavných osob (herci, zpěváci...), autorů, a jiných známých osobností
 4. jméno postavy by mělo být smysluplným jménem (jména, jež nejsou ani jménem, např. náhodné složení písmen nebo zpráva, budou smazány)
 5. jméno postavy by mělo být originální a nekopírovat již existující postavy (výjimku je možné udělit u jmen častých jako je White, Grey, Brown a jiné)

  Správce registrací si vyhrazuje právo změnit jméno postavy v přihlášce nebo přihlášku úplně smazat, pokud je z jakéhokoliv důvodu jméno označené za nevhodné nebo nesplňuje podmínky.

  Před podáním registrace si prostudujte podmínky, které musí splňovat student Bradavické školy a tyto podmínky prosím vezměte v úvahu při tvorbě postavy:

 1. Student Bradavické školy (dále jen BŠ) musí dovršit den před nástupem do školy 11 let (děti narozené září-prosinec nastupují o rok později).
 2. Cizinci musí žít minimálně 2 roky před nástupem do školy na území VB a Spojeného království (Skotsko, Irsko).
 3. Student musí umět anglický jazyk na takové úrovni, aby se dorozuměl.
 4. Přemisťování mezi státy, je bez povolení MK protizákonné.
 5. Na BŠ není možný přestup z jiných škol.
 6. Z BŠ naopak přestup možný je (možno použít u rodičů, po dohodě lze užít i u dětí hráčských postav).
 7. Pro opuštění BŠ během školního roku, je třeba povolení vedení školy (tj. ředitel, zástupci).
 8. BŠ byla v letech 1978-1981 uzavřena.
 9. U hráčských postav neuznáváme vlkodlaky, metamorfomágy, zvěromágy a jiné křížence.
 10. Žádná hráčská postava nesmí být součástí rodin postav, které jsou v publikacích autorky J.K. Rowling.


Souhlasím s výše uvedenými podmínkami registrace a zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání oznámení a fungování hry. Zároveň je mi více než 18 let, nebo souhlas uděluji s vědomím a svolením svého zákonného zástupce.
 Kontrola proti robotům: 1 + 8 =

Blok vršek
Hra ŽvB
 
O projektu
Pravidla
FAQ
Instalace
Blok spodek

Blok vršek
Registrace
 
Registrace
Blok spodek

Blok vršek
 
 
Blok spodek

Blok vršek
Almanach
 
Role Playing
Kouzelnický svět
Kouzelnické předměty
Ostatní předměty
Kouzelní tvorové
Ovládání hry
Blok spodek

Klíč
Život v Bradavicích
Veškeré obrázky a materiály týkající se románů J.K.Rowlingové © Albatros
Veškeré materiály týkající se "Harry Potter" filmů © Warner Bros
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!